Lära leva utvecklas - Aspekter på fritidspedagogik och lärande - pdf

Pdf-fil


Lära, leva, utvecklas - Aspekter på fritidspedagogik och lärande

Skriften När intresse blir kunskap gavs ut av Lärarförbundet 2005 med syfte att tydliggöra för omvärlden vad fritidspedagogisk kompetens är. Den riktar sig till både verksamma fritidspedagoger och studerande som siktar på att bli lärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

Vår förhoppning är att denna skrift Leva, lära utvecklas som är en fördjupning inom området fritidspedagogik också ska tjäna som stöd i olika lärares gemensamma reflektioner över yrkesroller i skolan och i en långsiktig kunskapsprocess.


Häfte. 36 sid. Dec 2012.

Sök fler artiklar inom samma ämnesområden
- Lärare - Lärargrupper - Läroämnen

Kategori:Skrifter - Lärargrupper läroämnen