Slöjd - grönt, lönt och skönt! - pod

Pdf-fil


Slöjd - grönt, lönt och skönt! - I slöjden utvecklas många viktiga förmågor

Alla behöver en handlingsberedskap i sitt dagliga liv. Att utifrån en uppgift eller egen idé planera, prova, erfara, lösa och värdera utvecklar lärandet på ett sätt som är till nytta genom hela livet. Alla människor ställs dagligen inför frågor som kräver att de är kreativa och problemlösande – förmågor som utvecklas i och genom skolans slöjdämne.

Arbetet i slöjden är konkret, man ser direkt resultatet av sina överväganden och handlingar. Eleverna är i högsta grad delaktiga genom hela processen.

Arbetsprocessen består av idéutveckling, överväganden, genomförande och värdering – allt under en ständig växelverkan. Detta ger engagemang och gör att lärandet känns meningsfullt och ”på riktigt”.

Människans behov av att skapa, göra, förändra och utveckla sin omgivning är ytterligare en dimension av slöjdämnet. Den ökande gör-det-själv-rörelsen där många människor upplever tillfredställelse när de arbetar med material och redskap i ett eget skapande bekräftar detta.


Häfte. 8 sid. A4. Juni 2014.

Sök fler artiklar inom samma ämnesområden
- Lärare - Lärargrupper - Läroämnen

Kategori:Skrifter - Lärargrupper läroämnen